ثبت درخواست تبلت برای دانش آموزان


دانش آموزان عزیز می تونن با تکمیل فرم زیر درخواست تبلت رو ثبت کنن و ما حتما در بنیاد رویش اطلاعات رو بررسی و نتیجه رو بهشون اطلاع میدیم. البته تکمیل این فرم به منزله ی دریافت قطعی تبلت نمی باشد، بلکه کلیه ی درخواست ها بررسی و دانش آموزان طبق ملاک های مشخض اولویت بندی خواهند شد.
  • مثال: 18.75
  • مثال: 07633333333