بازدید علمی از فرودگاه بندرعباس

1397/10/01

air
air2

بسته ویژه شب یلدا برای بورسیه ها

سال1397

y1
y2
y3
y4

سفره شب یلدا بورسیه ها

سال 1397

b1
b2

کلاس کودک رایان بورسیه ها

1397/09/14

r1
r2

توزیع کتاب به مناسبت روز دانش آموز به بورسیه ها

1397/08/14

d2

آماده سازی بسته ویژه مهرماه بورسیه ها

1397/06/21

m1
m2