دوست دارم بورسیه رویش شوم


در صورتی که دانش آموزی با مشخصات ذیل می شناسید به ما معرفی کنید تا در فرایند جذب قرار گیرد و بورسیه بنیاد رویش شود :
  • دانش آموزان مستعد و ممتاز پایه ششم که دارای معدل خیلی خوب ( معادل 18 ) باشند
  • دانش آموزانی که بضاعت مالی ضعیف دارند
  • عدم اعتیاد والدین یا سرپرست دانش آموز
  • عدم ارتکاب جرایم بزه توسط والدین یا سرپرست دانش آموز

اگر دانش آموز تمام شرایط فوق را دارا می باشد فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم معرفی بورسیه

  • مثال: 18.75
  • مثال: 07633333333